понеділок, 27 січня 2014 р.

Публікація умов "Книгоманії" 2014 року

Сьогодні на сайті ГО "Форум видавців" розміщені уточнені Умови "Книгоманії" 2014 року. Це тут:
http://bookforum.ua/article/1422/УМОВИ.html

Інформаційний лист НБУ для дітей.
  


УМОВИ1. Загальні положення
Всеукраїнський конкурс дитячого читання «Книгоманія-2014» (далі – Конкурс) є відкритим і проводиться як творче змагання дітей в усіх адміністративно-територіальних одиницях України, де є загальноосвітні навчальні заклади ІІ ступеня та/або бібліотеки.
Організатори Конкурсу: Громадська організація «Форум видавців» (ініціатор), Національна бібліотека України для дітей, Українська бібліотечна асоціація, Українська асоціація видавців та книгорозповсюджувачів.
Сприяння: Українська асоціація видавців періодичної преси.
До організації Конкурсу можуть долучатися державні і недержавні установи, організації, фонди, компанії, у т.ч. іноземні, як на місцевому чи регіональному рівні, так і на міжрегіональному чи всеукраїнському. 
Конкурс проводиться на базі шкільних та сільських бібліотек, самостійних бібліотек-філій областей, АР Крим, міст Києва і Севастополя, Львова та всіх обласних центрів, ЦБС для дітей, обласних бібліотек для дітей. До проведення Конкурсу залучаються вчителі літератури, котрі організовують, координують чи консультують у процесі підготовки та проведення Конкурсу.
У Конкурсі можуть брати участь усі охочі учні 6 - 8 класів. 
Конкурс оголошується інформаційним листом Національної бібліотеки України для дітей. Інформація про проведення Конкурсу розповсюджується через мережі дитячих та шкільних бібліотек України, розміщується на сайтах організаторів, партнерів, у партнерських ЗМІ.
2. Мета і завдання Конкурсу
Конкурс проводиться з метою:
- підвищення рівня особистого розвитку і культурної компетентності дітей через заохочення їх до систематичного читання;
- підвищення суспільного значення і ролі шкільних та дитячих бібліотек в процесі соціальної адаптації і
набуття культурної компетентності дітей;
- сприяння створенню належних умов для рівного доступу до книжок і літератури на різних, у тому числі
електронних, носіях, незалежно від рівня розвитку дітей, їхніх фізичних та інтелектуальних можливостей, забезпеченості і місця проживання.
Завдання Конкурсу: 
- вироблення у дітей навичок самостійної роботи з книгою, підвищення якості і ефективності процесу читання: критичного аналізу, переосмислення і творчої інтерпретації прочитаного;
- залучення до участі у Конкурсі не менше 25% дітей відповідного віку;
- створення передумов для поступового збільшення кількості учасників у наступні роки, активна робота із залучення до читання дітей, які не мають навичок чи потреби постійного читання; 
- популяризація найкращих надбань української і світової класичної й сучасної літератури; 
- привернення уваги громадськості, державних і недержавних установ і організацій, засобів масової інформації до проблеми дитячого читання.
3. Організація Конкурсу
Організатори Конкурсу створюють Організаційний комітет, до якого входить по одному представнику від кожного з організаторів. 
Координація проведення Конкурсу покладається на неприбуткову громадську організацію«Форум видавців» (ініціатор). 
Для проведення Конкурсу у всіх адміністративно-територіальних одиницях створюються Організаційні комітети, до складу яких входять керівники місцевих органів управління культурою та/або освітою або призначені ними відповідальні працівники цих органів, директори чи завучі ЗНЗ, директори, завідувачі дитячих бібліотек (філій) відповідного рівня, вчителі літератури, громадські діячі, письменники, представники ЗМІ та інші зацікавлені особи (за згодою). 

Організаційні комітети: 
- складають та затверджують графік проведення усіх етапів Конкурсу в областях, АР Крим, містах Києві, Львові і Севастополі та доводять цю інформацію до всіх відповідальних за проведення Конкурсу на місцях, контролюють дотримання графіку проведення; 
- розробляють кошториси витрат на проведення відповідних етапів Конкурсу на місцях та визначають джерела фінансування цих витрат;
- забезпечують включення Конкурсу до Календарних планів роботи на 2014 рік місцевих та регіональних департаментів/управлінь культури та освіти, в АР Крим – відповідних Міністерств із забезпеченням у місцевих бюджетах мінімально необхідного фінансування;
- залучають до проведення Конкурсу партнерів, спонсорів, благодійників;
- залучають ЗМІ до оголошення і висвітлення перебігу та результатів Конкурсу;
- погоджують списки членів організаційних комітетів нижчих етапів, призначають відповідальних за проведення етапів Конкурсу, доводять цю інформацію вище;
- забезпечують Координаторів усіх етапів інформаційними матеріалами в електронному вигляді для тиражування і розповсюдження в місцях проведення конкурсу;
- забезпечують проведення відповідних етапів Конкурсу в регіонах і контролюють якість та ефективність проведення Конкурсу згідно з Умовами проведення, об’єктивність оцінювання учасників і доведення інформації про перебіг Конкурсу та його підсумки до громадськості та ЗМІ;
- подають у оргкомітети вищого рівня (відповідальним за проведення) звітні матеріали відповідного етапу Конкурсу згідно з цими Умовами. 
Відповідальними за ефективне проведення (обласного, республіканського в АР Крим, міського в м. Києві, Львові, Севастополі) Конкурсу і досягнення планових показників участі є директори обласних, в АР Крим – республіканської, у м. Києві, Севастополі та Львові – центральних міських дитячих бібліотек. Вони затверджують списки: 
- координаторів проведення 2-го (районного/міського) етапу Конкурсу – директорів районних (міських) дитячих бібліотек, директорів ЦБС для дітей; 
- координаторів проведення 1-го відбіркового етапу Конкурсу – бібліотекарів шкільних бібліотек, завідувачів дитячих і сільських бібліотек (філій) або вчителів. 
Координаційні, організаційні і методичні заходи щодо проведення Конкурсу здійснює Громадська організація «Форум видавців», а саме: 
- координує підготовку і проведення Конкурсу; 
- надає інформаційні матеріали Конкурсу, макет плакатів, сертифікату учасника Конкурсу та дипломів переможців етапів для тиражування на місцях; 
- залучає письменників, журналістів і відомих осіб до проведення Конкурсу; 
- забезпечує підведення підсумків проведення Конкурсу в Україні;
- доводить інформацію про оголошення, перебіг і підсумки Конкурсу до громадськості через ЗМІ;
- надає консультативну, інформаційну і методичну допомогу координаторам на місцях.
Офіційною адресою Оргкомітету для листування є адреса ГО «Форум видавців»: 
а/с 6644, 79005, м. Львів, 
електронна пошта knyhomania@bookforum.com.ua 
4. Проведення Конкурсу
Учасниками Конкурсу є всі охочі учні 6, 7, 8 класів, ознайомлені з Умовами проведення.
Оголошення Конкурсу відбувається 28 січня 2014 року. 
Реєстрація учасників проводиться в бібліотеці, де відбуватиметься відбірковий етап, шляхом заповнення Реєстраційної анкети.
Конкурс проводиться в чотири етапи:
1-й етап (відбірковий) – триває 1-25 лютого 2014 р. в усіх шкільних, дитячих і сільських бібліотеках (філіях). Змагання проводяться 26 – 28 лютого. Точну дату і час призначає координатор та повідомляє про це всіх зареєстрованих учасників Конкурсу. Реєстрація припиняється за 3 дні до встановленої дати змагання.
2-й етап (міський/районний) триває 1-21 березня 2014 р. Змагання рекомендується проводити 22 – 24 березня. Дату проведення змагання визначає координатор 2 етапу і повідомляє про це учасників 2 етапу не пізніше, ніж за 5 днів до змагання.
3-й етап (обласний, республіканський в АР Крим, міський у м. Києві, Севастополі, Львові) проводиться з 25 до 30 березня 2014 р.
4-й етап (підсумковий) проводиться 15-18 травня 2014 р. у Львові на Фестивалі дитячого читання «Книгоманія» в межах Міжнародного дитячого фестивалю у Львові. 
Обласні, республіканський в АР Крим, міські у м. Києві, Севастополі та Львові організаційні комітети отримують графіки проведення змагань 1 і 2 етапів, надсилають ці графіки ГО «Форум видавців», а також інформують громадськість через власні сайти, спільноти в соцмережах, розсилки та ЗМІ. 
5. Журі. Критерії оцінювання. Нагородження переможців
Координатор кожного етапу Конкурсу формує журі у складі 5-ти осіб з числа бібліотекарів, вчителів, батьків, журналістів, письменників, громадських діячів, активістів бібліотеки, які виявлять таке бажання. 
Оцінювання учасників Конкурсу на кожному етапі здійснюється за показниками, що наведені в Протоколах відповідних етапів (Додаток № 1).
Кожен з показників кожного учасника оцінюється окремо від 0 до 3 балів. Виступи учасників та оцінювання відбуваються відкрито у присутності учасників та глядачів. При підведенні підсумків враховується середній бал, який члени журі виставили кожному з учасників окремо за кожним з показників. Максимальна кількість балів – 12. Додаткові бали, крім вказаних у протоколах, не передбачені.
Змагання проводяться окремо для кожної вікової категорії (6, 7, 8 класи), у кожній визначається по 1 переможцю на кожному етапі (Додаток № 2).
Визначення переможця 1-го етапу: «Найкращий читач бібліотеки/школи-2014»
Учасники передають членам Журі для оцінювання власноручно заповнені Щоденники і по черзі, визначеній жеребкуванням, розповідають про свою улюблену книжку (1-2 хвилини), відповідають на запитання членів Журі (приблизно 5 запитань), демонструючи розуміння тексту, вміння його аналізувати.
Не допускаються до участі в Конкурсі учасники, які попередньо не зареєструвались, а також ті, які не мають Читацького щоденника.
Члени Журі оцінюють виступи учасників за 12-бальною шкалою (Додаток № 1-1).
Якщо декілька учасників набрали однакову кількість балів, члени Журі пропонують таким учасникам задати один одному по 5 запитань на знання літератури. Переможець визначається за більшою кількістю правильних відповідей. В останній колонці протоколу навпроти прізвища цього учасника ставиться знак “+“. 
За результатами оцінювання Журі визначає 3-х переможців (по одному з 6, 7 та 8 класів), які отримують звання «Найкращий читач бібліотеки/школи-2014» та продовжують боротьбу у 2-му етапі Конкурсу.
Всім учасникам 1-го етапу вручаються Сертифікати учасника Конкурсу (за можливості тиражування).
Переможці 1-го етапу отримують диплом «Найкращий читач школи/бібліотеки-2014».Дипломи рекомендується вручати на загальношкільній лінійці, на якій відзначають переможців інших конкурсів та олімпіад.
Крім того,  переможець 1 етапу отримує додаткові бали з української, зарубіжної чи російської літератури або навіть з усіх цих предметів на розсуд вчителя.
Визначення переможця 2-го етапу: «Найкращий читач району (міста)-2014»
Учасники 2-го етапу Конкурсу передають членам Журі для оцінювання власноручно заповнені Щоденники, а Координаторові – списки книжок (автор, назва), прочитаних під час підготовки до 1-го та 2-го етапів.
Поки члени Журі знайомляться з ними, Учасники заповнюють і здають Координаторові Анкети. 
Без Щоденника, списків книжок і заповненої Анкети учасники до змагань не допускаються. 
Змагання відбуваються за сценаріями, створеними в бібліотеках, де проводиться 2-ий етап. Сценарій має бути таким, щоб члени Журі могли виявити та оцінити всі знання і компетентність Учасника 2-го етапу згідно з заданими критеріями (Додаток № 1-2).
Члени Журі оцінюють виступи учасників за 12-бальною шкалою. 
За результатами оцінювання Журі визначає 3-х переможців (по одному з 6, 7 та 8 класів), які отримують звання «Найкращий читач району (міста) – 2014» і продовжать змагання в 3-му етапі Конкурсу.
Переможці 2-го етапу отримують диплом «Найкращий читач району (міста)-2014». Дипломи рекомендується вручати на загальношкільній лінійці, на якій відзначають переможців інших конкурсів та олімпіад.
Крім того, переможець 2 етапу отримує додаткові бали з української, зарубіжної чи російської літератури або навіть з усіх цих предметів на розсуд вчителя.
Визначення переможця 3-го етапу: “Найкращий читач України-2014” 
3-ій етап Конкурсу відбувається окремо для учнів 6, 7 і 8 класів, за сценаріями, створеними організаторами 3-го етапу, але з дотриманням загальних критеріїв оцінювання (Додаток № 1-3: Протокол 3-го етапу).
Перед початком змагання Учасники передають членам Журі свої Щоденники. і, поки ті з ними ознайомлюються, заповнюють Анкету учасника 3 етапу (Додаток № 3-3) і здають її Координаторові. У Без Щоденника і заповненої Анкети учасники до змагань не допускаються.
Члени Журі оцінюють зміст Щоденник конкурсантів за 3-бальною шкалою. 
В цей час Конкурсанти отримують письмовий тест, що містить 12 запитань на знання літератури, однакових для всіх учасників. В тесті потрібно вказати правильну відповідь. За кожну правильну відповідь зараховується 0,25 бала. Максимальна кількість балів за цим показником – 3.
До наступного змагання допускаються лише ті учасники, які набрали 6 балів за результатами оцінювання Щоденника і письмового тесту. 
Учасники, які залишилися, по черзі відповідають на 3 усних запитання від членів Журі. Запитання мають стосуватися книжок, зазначених в Щоденнику учасника, а також допомогти визначити його обізнаність з художньою літературою та загальну ерудицію. Всього задається 3 запитання, максимальна оцінка за це змагання – 3 бали.
В наступному змаганні братимуть участь лише ті учасники, які вже мають по 9 балів за попередні змагання. Якщо їх в даний момент більше, ніж 4 (в кожній віковій категорії) – задається ще по 3 запитання (відповіді на питання не оцінюються), і на підставі правильних відповідей у кожній віковій категорії залишається по 3 учасника. Ці учасники мають нагоду зробити коротку презентацію (1,5 – 2 хв.) своєї улюбленої книжки, за що також отримують оцінки. Максимальна оцінка за презентацію – 3 бали.
Якщо після всіх змагань явний переможець не виявлений – претенденти, які набрали однакову кількість балів, усно відповідають на запитання один одного. Виграє той, хто дасть більше правильних відповідей.
За результатами оцінювання Журі визначає трьох переможців (по одному з 6, 7 і 8 класів), які отримують звання «Найкращий читач України – 2014» і головний приз – поїздку на заключний етап Конкурсу – Фестиваль дитячого читання «Книгоманія», який проводиться 15-18 травня 2014 року у Львові.
Рішення Журі оголошується публічно відразу ж після закінчення змагання, а підписаний Протокол передається Координаторові етапу.
Організатори Конкурсу надсилають координаторам зразки (макети) дипломів для тиражування та вручення:
Переможцеві 1-го етапу – «Найкращий читач бібліотеки/школи – 2014».
Переможцеві 2-го етапу – «Найкращий читач району/міста – 2014».
Вчитель літератури та/або бібліотекар, котрі привели свого Учасника до перемоги в 1 етапі, буде відзначений організаторами Конкурсу. Прізвища та контакти вчителя та/або бібліотекаря (або одного з них) вказуються у Протоколі 1-го етапу.
Вчитель літератури та/або бібліотекар, котрі привели свого Учасника до перемоги в 2 етапі, отримують «Срібні відзнаки». Прізвища та контакти вчителя та/або бібліотекаря (або одного з них) вказують переможці 2 етапу у своїх анкетах.
Вчитель літератури та/або бібліотекар, котрі привели свого Учасника до перемоги в 3 етапі, отримують «Золоті відзнаки». Прізвища та контакти вчителя та/або бібліотекаря (або одного з них) вказують переможці 3 етапу у своїх анкетах.
Вчителі літератури і бібліотекарі, котрі привели своїх Учасників до перемоги в 3 етапі, отримають «Золоту відзнаку» за успішну підготовку та перемогу свого учня. П’ятеро з них матимуть можливість приїхати на Міжнародний дитячий фестиваль «Книгоманія» до Львова. Умовою є написання есе на тему «Як залучити дітей до читання», яке має містити 5 реальних і цікавих пропозицій щодо залучення. Організатори виберуть 5 найкращих з них і запросять авторів презентувати свої пропозиції у Львові. Есе потрібно надіслати до 21 квітня 2014 р. організаторові Конкурсу ГО “Форум видавців електронною поштою на knyhomania@bookforum.com.ua Переможці серед вчителів та бібліотекарів будуть оголошені 23 квітня 2014 р.

Немає коментарів:

Дописати коментар

Зверніть увагу! Коментарі публікуються після схвалення модератором.